Diensten

Gedragstraining

There is safety in firmness when there is nothing but love in your heart

“Een paard kiest altijd voor de voor hem meest comfortabele of makkelijke oplossing.” Het is een stelling die misschien moeilijk te geloven valt wanneer je een paard hebt dat zich heftig verzet of agressief gedrag vertoont. Tegelijkertijd wil dit wel ook zeggen dat er voor elk gedrag een oorzaak is… en dus ook een oplossing.

Alle paarden hebben behoefte aan een zorgzame en liefdevolle begeleiding maar wel met consequente en duidelijke communicatie. Dit is de basis van al mijn trainingen en begeleidingstrajecten. Daarnaast blijft er steeds ruimte voor de eigenheid van elk individueel paard.

Op die manier probeer ik toe te werken naar een paard dat zelf leert om gedragsalternatieven aan te bieden en samen met mij op zoek durft te gaan naar de juiste oplossing, zelfs wanneer het dan iets aanbiedt wat niet exact overeenkomt met mijn vraag. Om het mooi samen te vatten: “Een geschoold paard durft fouten maken maar blijft ook nieuwe dingen aanbieden, een getraind paard doet enkel wat je hem vraagt en geleerd hebt, zonder trots of plezier.”

Vaak blijkt bij nieuwe trainingspaarden (met of zonder gedragsproblematiek) dat er fysieke problemen/beperkingen zijn. Om dit vast te stellen of uit te sluiten, zullen alle nieuwe paarden in de eerste week nagekeken worden door dierenarts/osteopaat Charlotte Tournicourt. Op deze manier kan de training/revalidatie doelgerichter verlopen.

Website: Paarden.fit

Vanaf € 200/week

Starten van het jonge paard

there is safety in firmness when there is nothing but love in your heart

Het starten van het jonge paard is wellicht de belangrijkste leerschool uit zijn leven. Het hoort een solide, positieve, stressvrije basis te zijn waarop hij zijn hele leven kan groeien en bijleren. Alles wat in die eerste fases gebeurt, bepaalt hoe het paard zich voelt tegen over mensen en trainingen voor de rest van zijn leven. Bij het starten van het paard denken de meeste mensen meteen aan het zadelmak maken maar al wat daar aan vooraf gaat zoals  grondwerk, longeren enzoverder is minstens even belangrijk. 

Mijn eerste ervaring met het starten van een jong paard was in 2010. Mijn grootste troef is dat ik mij ten allen tijde omring met andere professionals en collega’s. Ik ben mij bewust van de verantwoordelijkheid die dit proces met zich meebrengt en ben flexibel om per paard mijn plan van aanpak te wijzigen, zonder onzeker te zijn over wat ik doe.

Jonge paarden hebben duidelijkheid nodig, zonder frustratie met veel liefde, een groot en open hart voor hun groeiproces en eigenheid. Paarden worden altijd bitloos gestart en niet jonger dan 4 jaar. 

Vanaf € 200/week

Immediate Response Therapy

A way into your horses' body and brain

Door mijn achtergrond als acupressuur-therapeut te combineren met een instructeursopleiding, vond ik een manier om effectief resultaat te verkrijgen bij paarden die tegen blokkades aanliepen, zonder hiermee het paard zijn welzijn te schaden. 

Met een combinatie van specifieke gymnastiserende grondwerkoefeningen en massagetechnieken, leerde ik het spiergeheugen van een bepaalde probleemzone aan te spreken en het paard op een ontspannende, stressloze manier te conditioneren om deze juist te gaan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan wanneer je je ergens erg pijn gedaan hebt, hoe je weken aan een stuk je lichaam anders gaat belasten om die pijnlijke plek te ontwijken en hoe moeilijk het vervolgens is om weer ‘normaal’ te gaan lopen. 

Bij paarden is dit niet anders, zowel fysiek als psychisch trauma en foute training slaat zich op op cellulair niveau. IRT kan gebruikt worden bij alle paarden, van jonge, groene paarden tot revaliderende paarden om deze problemen op te lossen.

Vanaf € 70

Sportmassage & acupressuur

A healthy body, mind and spirit

Sportmassage

De naam zegt het zelf, massage voor of na het sporten of massage specifiek voor een atleet. We kijken naar de bouw van het paard, de bespiering en het werk hij uitvoert en stemmen hierop onze behandeling af.

Bij sportmassage worden een aantal ‘handgrepen’ gebruikt om spieren los te maken en te manipuleren. Zo kunnen we blessures voorkomen, stijfheid of kramp vermijden en/of oplossen.

Acupressuur

Een oude geneeswijze uit China die naast het lichaam (fysiek) de geest (emoties) betrekt. Acupressuur en acupunctuur werken volgens dezelfde theorie, ze verschillen enkel in werkwijze. Acupressuur is een drukpuntmassage en dus zonder naalden, die op energiebanen (meridianen genoemd) en acupunctuurpunten werkt.

Vanaf € 70
acupressuur en sportmassage bij paarden